Horecanota

De gemeente Uitgeest wil de Horecanota te wijzigen. Uw ervaring is daarbij belangrijk. Daarom nodigen wij u uit om uw mening te geven over de concept Horecanota. Reageren kan tot 1 augustus 2023.

In de concept Horecanota 2023 ziet u aan de geel gemarkeerde tekst wat veranderd is ten opzichte van de Horecanota van 2019.

De Horecanota regelt in aanvulling op de APV de beleidsruimte bij het geven van bijvoorbeeld ontheffingen. Bepaalde wetgeving is gewijzigd en ook in het Samenwerkingsakkoord van het college van Uitgeest zijn dingen afgesproken over horeca. Dit is verwerkt in de gewijzigde Horecanota waar wij nu uw reactie over vragen.

Belangrijkste voorstellen

De voorgenomen wijzigingen betreffen: 

  • Een 12-dagen-regeling voor niet commerciële inrichtingen (zoals bijvoorbeeld sportkantines en buurthuizen), met een mogelijkheid tot latere schenktijden/openingstijden bij bijzondere gelegenheden of festiviteiten. Dit is een regeling waarbij een locatie ontheffing krijgt van de burgemeester op (maximaal) twaalf bijzondere dagen. Er zijn op die dagen latere schenktijden mogelijk dan wat normaal is toegestaan.
  • Een 12-dagen-regeling voor commerciële horeca-inrichtingen (zoals bijvoorbeeld een café-restaurant of een café-bar) in de categorie 2 waarbij de sluitingstijden, bij (maximaal) twaalf bijzondere gelegenheden, op die dagen gelijk komen te liggen aan de sluitingstijden van horeca-inrichtingen in categorie 3 (zoals bijvoorbeeld een nachtclub of een partycentrum). Aanvullend hierop is op die dagen een aanpassing mogelijk in verband met de wijziging van de Alcoholwet ten aanzien van het percentage bij Happy Hour (goedkoper schenken van alcoholhoudende drank). 
  • Daarnaast is er een bepaling opgenomen dat in bijzondere situaties afgeweken kan worden van de regels. Deze bijzondere situatie moet van geval tot geval door de burgemeester worden beoordeeld. Het gaat dan om gevallen waarin de toepassing van de Horecanota zou leiden tot een onrechtvaardige situatie.

Reactie tot 1 augustus

U kunt tot 1 augustus uw mening geven via info@uitgeest.nl. Daarbij graag vermelden: Horecanota Uitgeest.

Contact

Gemeente Uitgeest
Middelweg 28
1911  EG Uitgeest

Whatsapp: +31 6 821 592 96 
info@uitgeest.nl
+31 251 36 11 11 

Denk mee over Uitgeest is een initiatief van de gemeente Uitgeest.

 
 
Cookie-instellingen